-Jag vet att jag kommer lämna!

Jag litar inte på mig själv vissa perioder. Jag vet att jag kommer lämna livet. Jag vet att jag någon gång fullföljer mina planer. Men när vet jag inte men den tiden kommer!
Tack för att du bidrar med din åsikt till detta inlägg»
»
»