-Kärnan i Helsingborg!

HELSINGBORG (KÄRNAN). Redan på 1000-talet förstod den danska kungamakten att utnyttja den strategiska och politiska betydelsen av en borg på den höga strandbrinken vid Öresunds smalaste del, den del som i historiska källor från denna tid omtalas som "halsen". Därav har med stor sannolikhet både Helsingör och Helsingborg fått förleden till sina namn, medan slutledet "borg" torde syfta på de äldre befästningar med stentorn som tidigare funnits där Kärnan nu ligger. Helsingborg omtalas av Adam av Bremen på 1070-talet i hans beskrivning av Danmark och övriga Norden och var då en befäst ort och marknadsplats. Arkeologiska undersökningar visar att den egentliga befästa staden legat uppe på höjderna kring borgen och att tre av de fyra äldsta kända kyrkorna i staden, S:t Clemens, S:t Mikael och S:t Petri, varit belägna uppe på landborgen. 1100-talets borg hade ett rundtorn, s.k. kastal, av sandsten och var omgiven av en hög, mångkantig ringmur. Modellen till de första s.k. tornborgarna hade lånats från romarna och dessa vakttorn uppfördes främst längs kuster, gränser eller genomfartsleder. Vid utgrävningar har man intill nuvarande Kärnan funnit en cirkelformad murrest av det äldsta tornet, som hade ett fundament av gråsten och 4,25 m tjocka murar av sandsten. Tornet blev i ett senare skede påbyggt och fick då en fyrkantig form.
Tack för att du bidrar med din åsikt till detta inlägg»
»
»