-Lusten finns inte!

Hur mycket ska en människa klara av enligt samhället? Orken finns inte längre! Lusten finns inte längre!
Tack för att du bidrar med din åsikt till detta inlägg»
»
»