-Betydelse.

-Lägg inte nyckeln till din lycka i någon annans ficka!
 
 -Att leva i nuet innebär att vara så starkt engagerad i det man håller på med att tiden förlorar sin betydelse!
Tack för att du bidrar med din åsikt till detta inlägg»
»
»