-Detta är aldrig fel!

En kall på balkongen i det fina vädret är aldrig fel!
 
Tack för att du bidrar med din åsikt till detta inlägg»
»
»