-Många säger att jag har det bra! Vet dom igentligen hur svårt det är att passa in för oss med Diagnoser?

Många säger att jag har det bra. Vet dom egentligen hur det är att leva med de diagnoser jag har? Hur mycket svårare det är för mig att passa in i samhället än för dem?
 
Innerst inne anser jag med många fler antagligen som har diagnoser att det är väldigt svårt att passa in i dagens samhälle! Jag vet det då jag pratat med andra om det!
 
Det är ingen som kan sätta sig in i den vardagen jag lever i! Det är ingen som kan säga att de förstår hur jag känner, mår & hur mycket jag jobbar för att passa in! När dom själv inte lever med det!
 
Tack för att du bidrar med din åsikt till detta inlägg»
»
»